Ludzie mają odrębne preferencje, co do swojej pracy. Jedni lubią działać samodzielnie, inni w grupie, a następni nie potrafią zrobić nic bez czyjegoś nadzoru. Nie da się ukryć , że wszystkie stanowiska mają jakieś cechy i znaczące jest to, w jakim sposobie poruszania się obowiązkami jest nam dogodnie . W większych korporacjach, choć nie tylko, mimo podziału na poszczególne sektory, zawsze musi występować między nimi odpowiednia współpraca. Są więc w końcu składniki jednego podmiotu firmy, a nie oddzielone i zupełnie niezależne od siebie części. Tym jednym, powinny występować odpowiednie relacje dla przykładu pomiędzy działem finansowym, a marketingowym . Całość w widoczny rozwiązanie jest zjednana i chociaż różnią się one swoim przeznaczeniem, to wciąż są w stanie tworzyć zespół, gdy chodzi o realizację jakiegoś projektu ważnego dla pracodawcy. Nie bez znaczenia w takich sytuacjach jest dobry system, dzięki któremu osobne działy mogą bez trudu się ze sobą komunikować. Wśród produktów firmy atlassian uda się wskazać nie tylko narzędzia do komunikacji między pracownikami, a też wszelkie inne, które ułatwiają poszczególne czynności. Przy ich udziale można od razu i bezproblemowo przesyłać informacje, a i inne pliki i dane ważne z racje na sprawną realizację konkretnego projektu.