Porozumiewanie się między ludźmi jest lekarstwie na czym opiera się każda grupa społeczna. Znaczącą rolę pełni to zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Tym jednym, jeśli zależy nam na tym, by przebiegała ona sprawnie w naszej firmie, musimy o to właściwie zadbać. Nie jest łatwo zachować wysoki poziom komunikacji, kiedy w firmie znajduje się kilka działów, tematycznie ze sobą nie złączonych . W każdym z nich praca opiera się na innych zasadach, niemniej czasami potrzebna jest współpraca pomiędzy nimi. I tak, przy wykonywaniu jednego projektu przez różnych specjalistów, ogromne znaczenie ma przepływ informacji. W tym temacie trzeba zatem zadbać o system, który to ułatwi. Takie wsparcie daje confluence sklep online nam go udostępnia . Wewnętrzna komunikacja w firmie bez tego narzędzia nie będzie tak sprawna, jak przy jego obecności . Wspiera ono w budowania bazy wiedzy, zarządzaniu pomysłami i współdziałaniu zespołu. Każdy z pracowników, odpowiadających za wykonie projektu, otrzymuje dojście do zgromadzonych danych, z jakich może mieć i zamieszczać też swoje życia. Także przy regularnych pracach biurowych, gdzie porozumiewanie się jest koniecznością, produkt ten zdaje egzamin.