Ciesząc się sprawami biurowym w firmie, każdy pracownik powinien znać pewne podstawy sporządzania oficjalnych pism. Nie da się zaprzeczyć , że mając do czynienia z zadaniami administracyjnymi, należy przygotowywać odpowiedzi do wielu instytucji, urzędów czy też podmiotów, które chcą podjąć współpracę z swoją firmą. Znaczenie mają tu także kontakty z mediami i oferentami licznych produktów. Rzecz jasna, uzależnione jest to wszystko od tego, w którym rodzaju działalności się znajdujemy , a także której z branż to dotyczy. W każdym z obszarów, charakterystyka pracy biurowej i tworzonych tam pism może być diametralnie inna. Niemniej, jaka aby nie była, stale przydatnym źródłem informacji stanie się serwis prawniczy, gdzie znajdują się wzory dokumentów. Można tam znaleźć przeróżne formularze, wnioski czy oświadczenia, przydatne przy załatwianiu konkretnych spraw. Wiemy doskonale, że formy wybranych pism są ściśle określone i powinien się do nich stosować. Są toż na pewno pisma do sądów lub urzędów. Niemniej, poprawne zwroty i części składowe dotyczą każdych oficjalnych podań, które do kogoś ślemy . Trzeba pamiętać , że pismo, jakie odsyłamy jest w pewnym sensie wizytówką naszą i swej firmy. Nie należy więc pozwalać sobie na coś, co zbuduje nasz negatywny wizerunek.