W jakiejś firmie czy jest ona dużych czy mniejszych rozmiarów, niezwykle ważną rolę pełni osoba odpowiedzialna za zarządzanie. Nie da się ukryć, że wszelki jej wybór musi być bardzo szczegółowo przeanalizowany , ponieważ to ona płaci za ostateczne decyzje w danym podmiocie. Jeżeli więc osoba taka ma postanowić , które z oprogramowań będzie najlepsze dla przedsiębiorstwa, nie starczy zaznajomić się z opisami każdej pozycji, ale zbadać je od dosłownie każdej strony. Po takiej analizie dopiero jest możliwe postawienie na słuszną opcję. Dobrze jednak, gdy istnieje szansa przetestowania konkretnych programów, by wiedzieć , który z nich najbardziej nadaje się do środowiska naszej organizacji. Jeśli będą nim produkty atlassian, wówczas między innymi crowd sklep musi nam zaproponować. Narzędzie to wspomaga w administrowaniu aplikacjami a w nadzorze nad kontami i możliwościami użytkowników. Staje się a to czymś niezbędnym zarówno dla kierownika działu, jak również właściciela firmy, gdyż chodzi tutaj o kontrolowanie poszczególnych działań pracowników. Przy jednym logowaniu można dostać dostęp do wielu aplikacji, i więc bez dwóch zdań upraszcza i skraca różne czynności. Nie tylko więc pracownicy są mieć do dyspozycji najlepsze narzędzia, ale także kierownik musi być w nie wyposażony.